גזע ענף אקליפטוס, צלעות נצרים וקליפת נייר רבוד. גובה 68 ס"מ נקודת איזון לחלל המודרני שזקוק לקווי טבע בכדי לחזור לאנושיות.


2200